ISBN: 9788761643650. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018