ISBN: 978-87-616-4365-0. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017